Privacy & Disclaimer

Privacybeleid Park Plus Schiphol

Dit privacyreglement is van toepassing op alle activiteiten van Park Plus Schiphol.

Door gebruik te maken van de diensten die Park Plus Schiphol of onze partners u aanbiedt gaat u akkoord met de voorwaarden zoals die in dit reglement zijn opgenomen.

Park Plus Schiphol gaat erg zorgvuldig om met persoonsgegevens van haar klanten. Als u een reservering plaatst, hebben wij uw naam, e-mailadres, woonadres, autogegevens, reisgegevens en betaalgegevens nodig om uw reservering uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden. Alle gegevens die u bij het aanmaken van uw account of op andere momenten bekend heeft gemaakt worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van optimale dienstverlening door: Park Plus Schiphol.

Indien justitiële diensten of andere officiële instanties op juridische gronden inzage eisen in persoonlijke gegevens kan Park Plus Schiphol hiertoe overgaan. Voor het veranderen en of annuleren van een boeking kunt u contact opnemen met info@parkerenvaletschiphol.nl of zelf veranderen via de URL in uw e-mail. Dit geldt tevens voor het verwijderen van uw persoonlijke gegevens.

Opslag en beveiliging gegevens: Alle persoonlijke gegevens van klanten zijn beveiligd opgeslagen in de klantendatabase van Park Plus Schiphol. Die database is uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van Park Plus Schiphol voor zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is.

Deze Privacy Policy is effectief vanaf 1 maart 2017. Park Plus Schiphol behoudt zich het recht voor ten allen tijden veranderingen in dit reglement aan te brengen. Elk gewijzigd reglement zal alleen van toepassing zijn op persoonlijke informatie verkregen na de publicatiedatum van het gewijzigde reglement. Bezoekers aan de site zijn zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de juiste versie van het privacyreglement.